Skip to content

Green color

    Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content default color pink color green color red color
Esileht Konsultatsioonid Organisatsiooni enesehindamine
Õppiv organisatsioon PDF Prindi Saada link

Õppiv organisatsioon on ideaalpilt organisatsioonist, mis inimressursi arengu väärtustamise kaudu loob majanduslikku ja ühiskondlikku kasu.  Õppiva organisatsiooni puhul peetakse oluliseks indiviidi ja meeskonna õppimisvõime suurendamist soodustava keskkonna kujundamist luues sel teel ainuomase konkurentsieelise.

aaa

EESMÄRK: Luua organisatsiooni keskkond, mis soodustab kollektiivset intelligentsusest tulenevate võimaluste suuremat ärakasutamist.

SIHTGRUPP: Õppiva organisatsiooni programm on suunatud nii avaliku kui erasektori organisatsioonidele, kelle töötajad oma isiklikke visioone realiseerides tahavad muuta efektiivsemaks kogu oma organsatsiooni.

PRORGAMM KOOSNEB 6-ST  SAMMUST:

 1. Probleemi algsümptomi kindlaksmääramine
 2. Kasutuselolevate lahenduste kaardistamine ja nende soovimatute mõjude määratlemine
 3. Fundamentaalsete lahenduste leidmne
 4. Kõrge tulemuslikkusega sekkumiste otsimine
 5. Sobiva juhtimissüsteemi leidmine
 6. Töötajate kaasamine muutuste läbiviimisse

ÕPPIV ORGANISTSIOON ANNAB:

 • Hõlbustuvad muutuste läbiviimised
 • Ennetatakse probleemide tekkimist
 • Luuakse paremad võimalused uute ideede esilekutsumiseks
 • Pakub suuremat rahulolu ja eneseteostust
 • Loob keskkonna, kus tulevad paremini esile töötajate võimed ja oskused
 • Teadvustatakse paremini ühiseid väärtusi ja eesmärke
 • Tekib koostegutsemisest tulenev eriline sünergia
Viimati uuendatud Teisipäev, 02 Märts 2010 00:50