Skip to content

Green color

    Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content default color pink color green color red color
Esileht Konsultatsioonid Organisatsiooni enesehindamine
Supervisioonivõtete baaskursus ja kovisiooni juhendamine PDF Prindi Saada link

" Kliendilugude"  struktureeritud analüüsimine andis  meeskonnas häid tulemusi juba esimesel kuul, kui alustasime regulaarseid kovisoone.

Kolm peamist positiivset muutust, mis kovisoonide läbiviimisega kaasnesid:
1. meie koosolekud lüheneseid vähemalt 30 minuti võrra - aega, mida alati oli nii vähe, tekkis nüüd hoopis juurde!
2."kohvinurgas" lõppesid kurtmised klienditöö raskuste üle. 
3. kliendilugude ühisarutelud  andsid suurepärase võimaluse hädavajalikuks jagamiseks ning kindla tunde, et meil on pühendunud meeskond ja me teeme head tööd, isegi siis, kui juhtum on nö "lootusetu".

Heidi Rätsep
Caritas Eesti 

Antud koolitus on esimene osa superviisori väljaõppest. Koolituse lõpetanu võib jätkata väljaõpet superviisorite grupis, mis algab 2015. aastal. Samas võib jääda ka antud täiendõppe raamidesse.

Esimese osa eesmärgiks on: koolitada ühest organisatsioonist või eriala ühendusest välja inimesed, kes oskaksid juhendada kovisiooni gruppe oma valdkonnapõhiste keeruliste juhtumite lahendamiseks.

Kovisioon on kliendijuhtumite struktureeritud käsitlemine kolleegide või juhtumit ühendavate spetsialistide grupis. Kovisiooni viib läbi kovisiooni juhendaja, kes on vastavate oskustega kollektiivi poolt volitatud töötaja. Kovisioonigrupp toimub kokkulepitud regulaarsusega ja selle eesmärgiks on leida keerulistele kliendijutumitele toimivaid lahendusi. Struktureeritud  meetodid aitavad fookuses hoida juhtumid ja professionaalsed oskused, mitte tegeleda omavaheliste suhete, hoiakute, üldiste arenguküsimuste jm sellisega, mille jaoks saab korraldada eraldi koosolekuid.

Käesoleva kursuse läbivateks lähenemisviisideks on tegevuslikud supervisioonimeetodid, mida kombineeritakse teiste tehnikate ja mudelitega.

Programmi läbimise tulemusena osaleja:

 1. Mõistab kovisiooni põhimõtteid ja selle kasutamist vaimse tervise hoidjana süsteemis.
 2. Teab erinevaid juhtumipõhiseid supervisiooni mudeleid ning oskab neid rakendada.
 3. Oskab juhendada kovisiooni gruppe  ja kovisooni sessiooni.
 4. Teab kriisisekkumise võtteid.

Sihtgrupiks on professionaalid, kes töötavad ametites ja organisatsioonides (tervishoid, haridus, sotsiaal- ja ka ärivaldvaldkonnad), kus igapäevatööga seotud kliendijuhtumid nõuavad tihti kiiret kollegiaalse juhendamise süsteemseid oskusi ilma väljastpoolt superviisorit vm spetsialisti kasutamata.

Grupi suurus on kuni 20  inimest.

Kursus koosneb omavahel loogiliselt seotud moodulitest:

 1. KOVISIOONI LÄBIVIIMISE  PÕHIMÕTTED, KOVISIOONI JUHENDAJA KOMPETENTSIMUDEL, KOVISIOONI  SÜSTEEMI  LOOMINE OMA   ORGANISATSIOONI  JAOKS. STRUKTUREERITUD SUPERVSIOONI BAASMUDEL.
 2. KOVISIOONI SESSIOONI JUHENDAMINE JA MEESKONNA JUHENDAMINE. STRUKTUREERITUD SUPERVISIOONI MUDEL, KUI JUHTUMIL ON PALJU OMANIKKE.
 3. KEERULISE JUHTUMI KONSTELLATSIOON KOVISIOONIS JA  SUPERVSIOONI STRUKTUREERITUD PAARISMUDEL.
 4. ISIKSUSE BAASSTRUKTUURID. KRIISIDE JA AKUUTSETE NING KRIISIJUHTUMITE JUHENDAMINE.
 5. KOVISIOONI JUHENDAJA ISIKSUSLIK ARENG.
 6. „KONTEINER“ MUDELI JA 6-MÜTSI MUDELI KASUTAMINE EMOTSIONAALSELT LAETUD OLUKORDADES. SÜSTEEMNE SUPERVSISIOONI MUDEL JA  SUPERVSIOONI  STRUKTUREERITUD KOLMIK- MUDEL.
 7. KOVISIOONI JUHENDAMISE  PRAKTILINE DEMONSTREERIMINE, SUPERVISIOON JA KOKKUVÕTETE TEGEMINE.

Kursuse käigus kasutatavad õppemeetodid on: loengud, grupitööd, arutelud, rollimängud, projektitööd, üksteise juhendamine, supervisioon. Koolitustel antavad ülesanded on praktilise suunitlusega – vastates küsimusele, kuidas saadud teadmisi rakendada reaalses tööelus.

 

Viimati uuendatud Reede, 14 November 2014 18:42