Skip to content

Green color

    Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content default color pink color green color red color
Esileht Konsultatsioonid Organisatsiooni enesehindamine
Arenguseminar PDF Prindi Saada link

Arenngupäev on organisatsiooni, osakonna või meeskonna aja mahavõtmine oma kõige olulisemate ja strateegiliste küsimustega tegelemiseks. Võimalik osavõtjate arv 12-120

EESMÄRGID:

 • Töötajate kaasamine  hetkeolukorra analüüsi
 • Parendusettepanekute väljatöötamine
 • Omavahelise kommunikatsioonisüsteemide parendamine
 • Infoliikumise tõhustamine
 • Eesmärkide, rollide ja ootuste selgitamine

TEEMAD:

 • Sissejuhatus ja eesmärkides kokkuleppimine
  • Selgete koostöökokkulepete sõlmimine
  • Ootuste sõnastamine
 • Oma organisatsiooni/meeskonna analüüs
  • Millised on meie olemasolevad ressursid juba praegu?
  • Milline on meie „unistuste meeskond“ ja missugune on reaalsus?
 • Oma meeskonnale visiooni ja eesmärkide „ehitamine”
  • Muutuste läbiviimise loogilised ahelad
  • Eesmärgi formuleerimine ja spetsiaalne eesmärgistamise metoodika
 • Planeeritava elluviimine ja rakendamine
  • Tegevusplaani koostamine
  • Toetussüsteemid elluviimisel
 • Ootused ja motivatsioon
  • Osakondlike ja isiklike ootuste selgitamine – kes mida teeb ja vajab Läbirääkimised edaspidiseks tõhusaks tegutsemiseks
 • Arengupäeva kokkuvõte
  • Isiklik ja meeskondlik Tegevusplaan edaspidiseks

TÖÖTAJATE TAGASISIDE PEALE ARENGUPÄEVA:

 • Inimesed said positiivse laengu ja anda oma panuse firma arengusse
 • Andis energiat – paljud on tööl juba enne poolt üheksat
 • Tekitati koostegemise tahe
 • Kõik said kaasa mõelda
 • Nägin ja tundsin tõelist sünergiat
 • Keegi ei tulnud käega lööma ja saime väga palju olulisi teemasid läbi arutada
 • Sain kinnitust, et kolleegid on suurim vara ja ainult ise saame ettevõtte käekäiku paremaks muuta
 • Igaüks sai ideedega lagedale tulla ja panustada firma positiivsesse arengusse
 • Päev laiendas silmaringi ja viis kurssi firma tausta ning erinevate töötajatega – see on hea nii töötajate kui ka firma moraalile

 

Viimati uuendatud Laupäev, 05 Oktoober 2013 23:38