Arenguseminar Prindi

Arenngupäev on organisatsiooni, osakonna või meeskonna aja mahavõtmine oma kõige olulisemate ja strateegiliste küsimustega tegelemiseks. Võimalik osavõtjate arv 12-120

EESMÄRGID:

 • Töötajate kaasamine  hetkeolukorra analüüsi
 • Parendusettepanekute väljatöötamine
 • Omavahelise kommunikatsioonisüsteemide parendamine
 • Infoliikumise tõhustamine
 • Eesmärkide, rollide ja ootuste selgitamine

TEEMAD:

 • Sissejuhatus ja eesmärkides kokkuleppimine
  • Selgete koostöökokkulepete sõlmimine
  • Ootuste sõnastamine
 • Oma organisatsiooni/meeskonna analüüs
  • Millised on meie olemasolevad ressursid juba praegu?
  • Milline on meie „unistuste meeskond“ ja missugune on reaalsus?
 • Oma meeskonnale visiooni ja eesmärkide „ehitamine”
  • Muutuste läbiviimise loogilised ahelad
  • Eesmärgi formuleerimine ja spetsiaalne eesmärgistamise metoodika
 • Planeeritava elluviimine ja rakendamine
  • Tegevusplaani koostamine
  • Toetussüsteemid elluviimisel
 • Ootused ja motivatsioon
  • Osakondlike ja isiklike ootuste selgitamine – kes mida teeb ja vajab Läbirääkimised edaspidiseks tõhusaks tegutsemiseks
 • Arengupäeva kokkuvõte
  • Isiklik ja meeskondlik Tegevusplaan edaspidiseks

TÖÖTAJATE TAGASISIDE PEALE ARENGUPÄEVA:

 • Inimesed said positiivse laengu ja anda oma panuse firma arengusse
 • Andis energiat – paljud on tööl juba enne poolt üheksat
 • Tekitati koostegemise tahe
 • Kõik said kaasa mõelda
 • Nägin ja tundsin tõelist sünergiat
 • Keegi ei tulnud käega lööma ja saime väga palju olulisi teemasid läbi arutada
 • Sain kinnitust, et kolleegid on suurim vara ja ainult ise saame ettevõtte käekäiku paremaks muuta
 • Igaüks sai ideedega lagedale tulla ja panustada firma positiivsesse arengusse
 • Päev laiendas silmaringi ja viis kurssi firma tausta ning erinevate töötajatega – see on hea nii töötajate kui ka firma moraalile

 

Viimati uuendatud Laupäev, 05 Oktoober 2013 23:38