COACHINGU TEHNIKAD JUHENDAMISVAHENDINA

Juhid, õpetajad  ja teised inimestega tegelevad ametid vajavad oma igapäevases töös coachingu meetodeid ja vahendeid selleks, et toetada oma töötajate või klientide või ka õpilaste arengut ja tulemuslikkust.

Coachivat juhtumisstiili kasutav professionaal kasvatab inimestes eneseusku, motivatsiooni ning neid toetades ja neisse uskudes on ta ka ise see läbi parem  ametialaselt.

Teemad, millest räägime:

 • coachingu põhimõtted ja töömeetodid, miks see on vajalik;
 • coaching ja coachiv juhtimisstiil;
 • coachiva juhtimisstiiliga kaasas käivaid uskusmuse ja hoiakuid;
 • coachingu protsessi ülesehitus ja selle juhtimine;
 • kuidas coachiv juhtimisstiil mõjub töötajate motivatsioonile;
 • delegeerimisoskused ning kuidas panna oma töötajad oma tegevuse ja otsuste eest rohkem vastutama;
 • coachivaks juhtimisstiiliks vajalikud tehnikad;
 • aktiivne kuulamine ja jõustav küsimuste esitamine;
 • GROW-mudel ja põhjalik küsimuste esitamise võrgustik;
 • väärtuste süvanalüüs ja nende juhtimise mudel;
 • delegeerimise põhimõtted;
 • Eric Berne’i suhtlemistasandid;
 • kuidas mõelda kastist välja ja suurelt tegutseda.

Mida ja kuidas teeme?

Koolitus on üles ehitatud teoorial ja paindlikel praktilistel harjutustel. Osaleja arendab enesereflektsiooni ja õpib tagasisidestama teisi.

KÜSI LÄHEMALT: