• Karin London
    Karin London

Minu viimaste aastate  tööalane huvi on olnud konstellatsioonide ja psühhodraama integratsioon nii pere kui ka organisatsiooni kontekstis. Tulemused on minu kogemuse järgi kiiremad ja ka tõhusamad.  Psühhodraama võtted töötavad rohkem oma psüühika tasandiga ning on head raskete üleelamiste, traumatiseeritud või külmunud  tunnete läbitöötamiseks. Konstellatsioon jällegi võimaldab tegeleda küsimustega, mis teatud mõttes ei sõltu meist, vaid on pärit meie päritolusüsteemist ja on seotud meie vanemate, nende vanemate üleelamistega. Töö nende sündmuste läbitöötamisega võimaldab ennast  ebafunktsioaansetest dünaamikatest lahti sõlmida. Terapeudina leiangi, et üheks põhiliseks väljakutseks on mina tugevdamine ning eraldumine  nii suguvõsa kui ka ühiskonna programmidest. Selle tagajärjel tekib võimalus uueks  spontaansuseks, ärkamiseks ja teadvuse arenguks. Nii keskendungi rohkem psühholoogilistele ja terapeutilistele konstellatsioonidele ning teraapiale.

Organisatsioonide ja meeskondadega töötades kasutan samu printsiipe ja töötan selliste avatud dünaamikatega, milleks on organisatsiooni eesmärgid ja väljakutsed, kuidas sinna jõuda ja kas omavahelised suhted toetavad neid eesmärke. Samas töötan ka varjatud dünaamikate ja küsimustega nagu näiteks: „Kas hetkel kasutusel olevad mustrid ja kohad on õiged kõikide töötajate jaoks? Kas juhtimine toetab või takistab organisatsiooni arengut? Kas on varjatud rahulolematust ning miks?“  Töö organisatsioonidega selles kontekstis võimaldab neid varjatud dünaamikaid nähtavaks teha ja keerulistest kohtades läbi minna nii, et rahulolu sügavamal tasandil kasvab. Nende teemadega saab töötada supervisoonis ja coachingus, organisatsiooni konstellatsioonis või käsitleda koolitustel.