Klienditeenindus konstellatsioonide ja psühhodraama võtmes

Oma koolitajatee algusaastatel olen läbi viinud tuhandete tundide kaupa klienditeeninduskoolitusi- ja loenguid. Olen lugenud ja õppinud vastavasisulisi erinevaid teooriaid ja praktiseerinud erinevaid lähenemisviise. Praeguseks arvestades aastatepikkusi kogemusi tegevuspühholoogia alal pakun uut lähenemist vanale teemale. Selle koolituse eesmärk on õppida teenindusoskusi ja arendada klienditeeninduskultuuri mitte niivõrd ratsionaalselt kuivõrd tunnetuslikult.

Antud klienditeeninduse koolitus läheneb teemale mittesterotüüpsel viisil – tööriistadeks on lisaks teoooriale väli, lava, inspiratsioon, teenindusolukorrad, loovus ja spontaanus.

Teemad, millest räägime:

  • teeninduse põhimõtted ja kliendi vajadused peale toote või teenuse;
  • mida on vaja sügavamaks kontakstiks kliendiga;
  • mis on käitumisekonserv ja ms on tõeline spontaansus;
  • kuidas ja miks tekib põrkumine ja konflikt teeninduses;
  • mis teeb teenindusest elamuse.

Mida ja kuidas teeme?

  • paneme väljale või lavale teenindussituatsioonid ja vaatame, kuidas reageerivad kliendid teatud tüüpi teenidaja käitumisele või tegevusele;
  • treenime rollivahetuste kaudu arusaamist kliendis toimuvast ja oma käitumise kohandamist ning paindlikkust vastavalt sellele infole.

KÜSI LÄHEMALT: