MEESKONNATÖÖ KONSTELLATSIOONIDE JA PSÜHHODRAAMA VÕTMES

Oma koolitajatee aastate jooksul olen läbi viinud meeskonnatöö koolitusi- ja loenguid nii avalikus-, kui ka erasektoris, lisaks olen seda ainet lugenud ka Mainori Kõrgkoolis. Seega arvan end tundvat klassikalisi lähenemisi, teooriaid ja võtteid. Nüüd, arvestades aastetepikkusi kogemusi tegevuspühholoogia alal pakun uut lähenemist vanale teemale. Selle eesmärk on õppida meeskonnatööd mitte niivõrd ratsionaalselt, kuivõrd tunnetuslikult.

Antud meeskonnatöö koolitus läheneb teemale mittesterotüüpsel viisil – tööriistadeks on lisaks teoooriale väli, lava, inspiratsioon, tööolukorrad, loovus ja spontaanus.

Kasutame konstellatsiooni- ja psühhodraama meetodeid.

Teemad, millest räägime:

  • millises kontekstis on meeskonnatöö tähtis;
  • mis on esmane – kas eesmärk või suhted;
  • kuidas leida ühist kõiki siduvat eesmärki;
  • mis tagab head suhted, õiged kohad, rollid ja vastutuse meeskonnatöös;
  • mis on õiglane panustamine ja tasakaal meeskonnatöös;
  • mis on tegelikult konfliktide ja arusaamatuste põhjused meeskonnatöös.

Mida ja kuidas teeme?

  • paneme väljale või lavale meeskonna situatsioonid ja vaatame, kuidas reageerib meeskond teatud käitumisele või tegevusele;
  • treenime rollivahetuste kaudu arusaamist üksteises toimuvast ja oma käitumise kohandamist ning paindlikkust vastavalt sellele infole.

KÜSI LÄHEMALT: