PSÜHHODRAAMA

Psühhodraama alase väljaõppe läbisin Rootsi Moreno Instituudis ja lõpetasin 2000. aastal.

See teraapiasuund  muutis nii minu isiklikku elu kui ka laiemalt  arusaamist maailmast ja tööst. Psühhodraama meetodeid kasutan vastavalt vajadusele nii teraapia kui ka superviisori/coachi töös. Sügavat rollivahetuse tehnikat kasutades saab uurida, mis toimub teise inimese sees.  See omakorda tekitab sügavat empaatiat ja aitab enda meelel areneda. Alljärgnevalt kirjeldan lähemalt, mida psühhodraama endast kujutab.

Psühhodraama on lavastuslik  grupi psühhoteraapia meetod, kus protagnist ehk klient töötab enda lahendamist vajavatele küsimustega. Need võivad olla seotud iseenda ehk oma psüühika tasandiga, teiste inimeste ehk sootsiumiga või oma elu tähenduse otsimisega ehk kosmiliste rollidega.

Kesksed mõisted on spontaansus ja loovus, mis annavad vastuseid küsimustele –  mida teha vanades olukordades teisiti ja kuidas reageerida uutes olukordades adekvaatselt. Spontaansushetked ei ole kogu aeg kättesaadavad ja  ei kesta lõputult. Psühhodraamas otsitakse, kuidas tulla välja oma vanadest mustritest ja käitumis- ning mõtlemiskonservidest.  Spontaansusel ja loovusel on seos hetke ja vahetu tegutsemisega, mitte automaatsete vastusreaktsioonide ja impulsiivsusega. Spontaansus on energia, mis käivitab loovuse. Loovus on seotud rohkem tegudega, spontaansus aga valmisolekuga nendeks tegudeks.

Psühhodraama toetub kolmele vaalale:

  1. Rolliteooria
  2. Sotsiomeetria
  3. Spontaansusteooria

Psühhodraama, sotsiodraama ja aktsiodraama on meetodid, mis võimaldavad arendada spontaansust ja uuendada rolle, uurida suhteid ja grupiprotsesse.

Psühhodraama ja sotsiomeetria tehnikad on rollivahetus, teisik (duubel), peegel, sisekõne, sotsiaalne aatom, sotsiogramm jne.

Psühhodraamat saab kasutada:

  1. Individuaalteraapias.
  2. Grupiteraapias.

Töid teostan vastavalt tellimustele.

KÜSI LÄHEMALT: