MEESKONNA ARENGUPÄEV

Arengupäev on organisatsiooni, juhtmeeskonna või osakonna aja mahavõtmine oma kõige olulisemate ja strateegiliste küsimustega tegelemiseks. Võimalik osavõtjate arv 6-120.

Olen palju aastaid läbi viinud arengupäevi nii meeskondadele kui ka tervetele organisatsioonidele. Osavõtjate arv on ulatunud kuuest sajakahekümneni. Mul on olnud siiani nendest päevadest eranditult positiivsed kogemused. Inimesed ütlevad tihti, et nad said “energeetiliselt” laetud selle tõttu, et neid kaasatakse, küsitakse nende arvamusi ja lahendusi nende käest. Kogu see protsess viib organisatsiooni vähemalt astme kui mitte rohkema võrra arengus edasi.

Arengupäeva eesmärk on tõsta organisatsiooni või meeskonna toimimise tõhusust.

Arengupäeva võimalikud teemad:

 • töö organisatsiooni või meeskonna eesmärkidega ja koostöökokkulepetega;
 • töötajate kaasamine  hetkeolukorra analüüsi – oma ressursside ja takistuste läbimõtestamine;
 • parendusettepanekute väljatöötamine;
 • omavahelise kommunikatsioonisüsteemide parendamine;
 • infoliikumise tõhustamine;
 • eesmärkide, rollide ja üksteisele ootuste selgitamine;
 • tegutsemisplaan edaspidiseks.

Arengupäeva tulemusena:

 • töötajad saavad  positiivse laengu ja anda oma panuse firma arengusse;
 • mõjub energetiseerivalt ja kohusetunnet tõstvalt;
 • tekib koostegemise tahe ja kõik saavad kaasa mõelda;
 • tekib sünergia ja saadakse kinnitust, et kolleegid on suurim vara ning ka meeskond ise saab organisatsiooni käekäiku paremaks muuta;
 • igaüks saab oma ideedega panustada organisatsiooni positiivsesse arengusse;

arengupäev laiendab silmaringi ja viib kurssi organisatsiooni tausta ning erinevate töötajatega – see on hea nii töötajate kui ka organisatsiooni moraalile.

KÜSI LÄHEMALT: