INDIVIDUAALKONSTELLATIOON

Individuaalkonstellatsioon on töövorm, kus osalevad klient ja terapeut. Individuaalkonstellatsioonis on rohkem privaatsust ja terapeut saab keskenduda ainult inimesele, samas tuleb arvestada, et välja kasutamisel on siis omad piirangud.

Individuaalne töö kestab tavaliselt  ca 2 tundi.
Hind: 180 eur
Tegemist on acting out meetodiga.

Individuaalkonstellatsiooni ülesehitus on järgmine:

 1. Põhjalik intervjuu kliendi süsteemi kohta (ca 1 h). Intervjuu eesmärgiks on seoste loomine ja mustrite määratlemine. Selleks on hea ennast ette valmistada järgmiste küsimustega
 • Kes ei saa kuuluda süsteemi, kellest kõige vähem räägitakse või kellele on etteheiteid
 • Kas on olnud enneaegselt surnud või abortiseeritud lapsi
 • Lahutused, partnerite surmad, eelnevad partnerid
 • Kas peresüsteemi liikmed saavad olla tunda ennast lastena, kas süsteemi liikmetel on nn õige koht
 • Kas süsteemis on vägivalda, sõltuvusi jne
 1. Konstellatsioonitöö väljal

Siin kasutan mitmeid võimalusi- markerid, enda keha, padjad asendajana. Kindlasti on inimene ise väljal ja kogeb kõige olulisemaid rolle ka ise, Selle töö käigus toimubki põimumisest ja lõimumisest vabastamine. Tänu terapeutilistele oskustele töötame võimulausel läbi nii palju külmunud tundeid kui inimese meelesüsteem seda võimaldab. Vajadusel ja inimese valmisolekul töötame läbi ka küsimusse puutuvad traumad.

 

Vastuvõtud toimuvad Tartus ja Tallinnas.

KÜSI LÄHEMALT: tip@tip.ee

 

Perekonstellatsioon on süsteemne meetod, mis aitab teadvustada oma suguvõsa mõjusid nii endale kui ka oma perekonnale. Perekonsteallatsioonides tehakse nähtavaks seosed ja üleelamiste mõjud erinevate põlvkonade vahel vahel, varjatud jõud, milleks võivad olla mahasurutud tunded, vanematelt ja vanavanematelt üle võetud käitumismustrid ja programmid, varjatud süütunded, hirmud ja ärevused. Siin töötatakse sellega, kuidas põlvest-põlve ilmnevad haigused, foobiaid või ootamatud lahutused, kriitilised lahkuminekud.Sellised rasked sündmused elus on seotud läbi alateadlike sidemete meile eelnenud põlvkondade raskete üleelamiste ja läbitöötamata traumadega.

Peale seda kui ma hakkasin teraapiatöös kasutama perekonstellatsioone ning süsteemidest ja allsüsteemidest tulenevat mõtteviisi, on kogu toimiv protsess muutunud kardinaalselt kihilisemaks ning sügavamaks. See on meetod, mis sobib väga paljude eluliste küsimuste korral.

Alljärgnevalt kirjutan lähemalt lahti, mis on perekonstellatsioonid ja millega nad töötavad.

 

Konstellatsioonide kesksed põhimõisted:

1. Lojaalsus

Lojaalsuse tõttu oma suguvõsa süsteemi vastu jääme haigeks, oleme „õnnetud“, kanname võõrast koormat jne.

2. Põimumine.

Läbi põimumiste oleme seotud oma vanemate, nende vanemate ja eelnevate põlvede eludega – kanname nende dünaamikaid lojaalsusest nende eest.

Määraval kohal on  kolm seadust:

1. Kuuluvuse seadus:

 • igal süsteemi liikmel on õigus kuuluda oma süsteemi olenemata tegudest või saatusest;
 • kõik elemendid (inimesed, sündmused), mis on mingil põhjusel süsteemist välja heidetud või neid ei mäletata, hakkavad mõjutama “asjade”  kulgu tulevikus.

2. Koha ja hierarhia seadus:

 • kõik süsteemi liikmed, kes on tulnud esimesena, omavad suuremat tähtsust – kui hiljem tulija austab varasemat, siis energia voolab;
 • kui kõigil süsteemi liikmetel on oma õige koht, siis energia voolab;

3. Tasakaalu seadus ehk andmise ja võtmise tasakaal:

 • energia andmine perekonnas peaks toimuma ainult tagant poolt ettepoole – vanemad annavad lastele, mitte vastupidu
 • kui energia antakse tagant poolt ettepoole, siis energia liigub õigesti minevikust tulevikku ja süsteemi liikmetel on jõudu elada.

Kui need seadused on tasakaalust väljas, siis võivad tekkida erinevad raskused ja häired, vastavalt rikutud seadusele. Perekonstellatsioonide töötatakse sümptomite süsteemsete põhjustega, vabanetakse põimumistest eelnevate põlvede traumadest – selle tulemusel vabaneb inimene ise ja tekib võimalus elada oma elu ning saatust.

Konsteallatsioonitöö fenomen seisneb väljameetodis ja asendajate tunnetuse kasutamises. Asendaja pole ainult kliendi teenistuses, vaid saab läbi elada ja töötada ka omi teemasid. „Ahhaa-elamused“ ja taipamised enda jaoks tulevad ka lihtsalt vaatamisest/kogemisest ning loomulikult asendajana töötamisest.

Mõned näited teemadest, mida saab vaatluse alla võtta nii individuaaltöödes kui ka grupitöödes:

 • suhted iseendaga – enda nn “telg”, kes ma olen, mida tegelikult soovin, enda eesmärgid, ressursid ja takistused;
 • suhted päritoluperes – kas mul on õige koht, kas mul on seljatagune, kuidas leppida;
 • suhted –partneriga, lastega, vanematega, töökaaslastega, sõpradega, rahaga jne
 • korduvad mustrid ehk programmid;
 • ärevused, depressioonid, sisemised pinged või muud keerulised psüühilised seisundid;
 • sõltuvused ja kaassõltuvused;
 • haigused kui süsteemi sümptomid;
 • traumad ja rasked läbielamised jne.

 

Lähemalt saab teoreetilist infot ktkk.ee ja epkaest.com, mille materjalid on minu koostatud.